Čestná festivalová rada & Umělecká rada

ČESTNÁ FESTIVALOVÁ RADA (v abecedním pořadí):

Radek Baborák
Mons. Mgr. Jan Baxant
Ing. Karel Blažek 
Mgr. Jaromír Blažek
Mgr. Jaromír Dvořák
Ing. Jiří Jakoubek
Michaela Janyska
MUDr. Tomáš Jirkovský
Vácav Kubeš
Marek Kučera, DiS.
Ing. Jan Mečíř
Mgr. Hana Moudrá
MUDr. Věra Pokorná
PHDr. Milan Pokorný, PhD.
JUDr. Pavel Smutný
MgA. Marek Štryncl
RNDr. Tomáš Tichý
Ing. Květa Vinklátová
Jiří Vosecký
Mgr. Romana Žatecká

 

UMĚLECKÁ RADA:

Radek Baborák - umělecký garant MHF Lípa Musica 2017

Martin Prokeš
martin.prokes@lipamusica.cz

MgA. Marek Šulc
marek.sulc@lipamusica.cz

Ing. Lucie Johanovská
lucie.johanovska@lipamusica.cz

Nejbližší zasedání pro 17. ročník MHF Lípa Musica 2017 proběhne v červnu 2017. Pokud máte zájem o vystupování na našem festivalu, prosím zašlete nám svoje CV, návrh programu a audio či video nahrávku.