Konojedy, kostel Nanebevzetí Panny Marie

Mohutný pozdně barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Konojedech na Litoměřicku byl vystavěn v polovině 18. století. Od roku 1958 je chráněn jako kulturní památka České republiky. Kostel je součástí komplexu budov konojedského kláštera, který od roku 2007 renovuje soukromý majitel. Zchátralý klášter koupil, kostel dostal od římskokatolické církve darem. Místní kostel býval původně gotický, v roce 1699 byl přestavěn na jednolodní chrám s věží a spojen se špitálem. Současný kostel byl vystavěn jako klášterní podle návrhu W. M. Löhrera (pochován v kryptě kostela). Základní kámen kostela byl položen 13. května 1752, slavnostně jej 20. června 1762 vysvětil litoměřický biskup Emanuel Arnošt Valdštejn.Kostel byl staticky poškozen roku 1945, když v blízkém lomu vybuchla munice. Částečně se tehdy zřítil strop přilehlé sakristie, tlaková vlna vyrazila okna i s rámy, byla poničena střecha. Nouzové opravy střech se uskutečnily na podzim roku 1955.Ve 2. polovině 20. století klášter i kostel využívala armáda. Od 80. let z něj byl odvážen mobiliář (částečně se nachází v kostele sv. Petra a Pavla ve Varnsdorfu, opakovaně byl však také vykraden. Po roce 2007 církev darovala kostel podnikateli Vladimíru Přibylovi, který vlastní a opravuje přilehlý klášter. Kostel měl narušenou statiku a hrozilo, že se jedna z jeho stěn zřítí, nový vlastník jej proto nechal stáhnout ocelovými táhly. Zbylý mobiliář církev nechala odvézt, do kostela by se měl vrátit po dokončení oprav. V srpnu roku 2016 byl ukončen čtrnácti měsíční projekt „Revitalizace kostela Nanebevzetí Panny. Marie v Konojedech u Úštěka“, financovaného z EHP a Norských fondů 2009–2014. Díky tomuto projektu se podařilo obnovit kostel, který už všichni vnímali jako odsouzený k pomalému zániku. Během projektu došlo k celkové stavební i statické obnově exteriéru i interiéru, včetně velkého objemu specializovaných restaurátorských prací. Kostel bude do budoucna veřejnosti přístupný při pořádání kulturních akcí, koncertů či výstav.