Litoměřice, kostel Všech svatých

Na soutoku řek Labe a Ohře, v malebné oblasti Českého Středohoří, leží jedno z nejstarších a nejkrásnějších českých měst, kde byl již Přemyslovci vybudován mocný, raně středověký hrad, strážce kraje. Toto opevněné sídlo bylo jedno z nejvýznamnějších v Čechách a dodnes královské město Litoměřice oplývá jedinečným géniem loci. Kostel Všech svatých v rohu náměstí je původně gotický, nyní barokní. Postavil ho Octavio Broggio s renesančními stanovými střechami. U kostela stojí zachovaná gotická městská věž. Poprvé je připomínán v roce 1235. Jsou zde nejstarší známé části zdiva v Litoměřicích - několik zazděných oken ze 13. století. Před polovinou 14. století byl součástí městského opevnění. Z této doby pochází i gotická věž vysoká cca 54 m, poprvé připomínaná v r. 1341, která byla upravena v letech 1501-17 mistrem Jiříkem z Plzně. Její zděný ochoz se čtyřmi nárožními věžičkami je až z r.1584. Věžní hodiny pocházejí z roku 1554. Pozoruhodná stanová střecha kostela vznikla až roku 1570 za vedení mistra Valentina Schneidera. V roce 1612 byla stavba prodloužena po dnešní průčelí. Giulio Broggio obnovil koncem 17. století kapli sv.Barbory a postavil kapli sv.Rocha. Jeho syn Octavio provedl barokizaci této gotické stavby v l.1718-19. Sochařské a štukatérské práce prováděli Franz (František) Tollinger a Petr Antonius Bianchi. Hlavní oltář postavil syn O.Broggia - Antonio (* 1718), zřejmě podle návrhů svého otce. Pozoruhodným obrazem zde je "Kristus na hoře Olivetské" od tzv. Litoměřického mistra z poč. 16. století. U jižní stěny kostela je socha P.Marie s Ježíškem z r. 1680 na paměť morové epidemie. Kolem kostela býval až do r. 1790 hřbitov. Přímo v kostele jsou mimo jiné pohřbeni stavitelé Giulio a Octavio Broggiovi. Přibližně roku 1350 zde začal kázat Konrád Waldhauser, než byl r. 1360 povolán Karlem IV. do Prahy. Pro svoji typickou bílou barvu bývá nazýván Bílý kostel.