Partneři

Hlavní partneři:

          

 

Festival se koná za laskavé podpory:

            

      

         

      

 

  

Finanční partneři:

       

        

      

     

 

 

Oficiální partneři:

 
 

 

Hlavní mediální partneři:

    

 

 

Mediální partneři:

        

      

        

       

      

 

Donátoři - Lípa Maecenaria:

Děkujeme za laskavou podporu Mons. Mgr. Janu Baxantovi, biskupu litoměřickému. 

        

         

     

     

 

    

  

  

 

Sanamus musica - Léčíme hudbou

MUDr. Věra Pokorná | MUDr. Alena Sellnerová | MUDr. Dagmar Schneebergerová | MUDr. Tomáš Kočí | MUDr. Vlasta Baudischová MUDr. Marie Murswieková | MUDr. Tomáš Jirkovský | MUDr. Štepánka Rohlíčková | MUDr. Martina Křivánková | MUDr. Hana Dečiová |  MUDr. Lenka Šepsová | MUDr. Zina Synáková | MUDr. Pavla Vránová | MUDr. Břetislav Ulrich | MUDr. Anna Nováková | MUDr. Gruntorádová s.r.o. | MUDr. Pavla Antošová | MUDr. Zina Ropková | MARI - dent, s.r.o. | MUDr. Martina Pokorná | MUDr. Jana Šepsová | MUDr. Jana Kostolná | MUDr. Jiřina Johanidesová | MUDr. Blanka Turčanová

Děkujeme také všem ostatním, kteří nechtěli být jmenováni.

 

 

Podporovatelé festivalu: