Dialogy o přátelství

epilog MHF Lípa Musica závěrečný koncert Dnů české a německé kultury

Antica e moderna
Schola Gregoriana Pragensis
David Eben – um. vedoucí
Jaroslav Tůma – varhany

Děkovná bohoslužba celebrovaná saským a litoměřickým biskupem s liturgickým doprovodem gregoriánského chorálu a koncert rezidenčního souboru Schola Gregoriana Pragensis.

Epilog 16. Lípy Musicy bude vpravdě symbolický. Skutečnost, že si festival za svůj již před léty vzal boj za kultivaci a rozvoj česko-německých vztahů, potvrdil letošní ročník rozšířením počtu německých lokalit i prezentací německých umělců. V rovině duchovní stvrdí přátelský sousedský dialog, víru v pochopení, vzájemný respekt a vstřícnost děkovná bohoslužba, kterou budou společně celebrovat saský a litoměřický biskup.  Nejen samotnou liturgii, ale i vlastní koncertní tečka bude patřit gregoriánskému chorálu v podání rezidenční Scholy Gregoriany Pragensis. Dialogy o přátelství spojí nejen Lípu Musicu s festivalem Dny česko-německé kultury, ale i české a německé návštěvníky, kteří se setkají v drážďanské katedrále Nejsvětější trojice, jež sama zůstává symbolickým mementem historických událostí.

Ve spolupráci s Generálním konzulátem ČR v Drážďanech.