KPH - Kalabis Quintet

23/1/19h
Centrum textilního tisku, Česká Lípa
Kalabis Quintet
Zuzana Bandúrová – fl étna, Jarmila Vávrová – hoboj, Anna Sysová – klarinet, Denisa Beňovská – fagot, Adéla Triebeneklová – lesní roh
Rejcha | Haas | Arnold

První z avízovaných komorních setkání se uskuteční v měsíci lednu, kdy se českolipským divákům představí dechový soubor Kalabis Quintet. Ten tvoří pětice mladých muzikantek v obsazení příčná flétna, hoboj, klarinet, fagot a lesní roh. Dechové kvintety byly už od konce 18. století oblíbeným nástrojovým obsazením pro komorní koncerty. Pro dechové kvintety, které dohromady vytváří pestrý a sytý zvuk, psali už Mozart a Haydn. Nejznámějším propagátorem tohoto nástrojového obsazení byl na přelomu 18. a 19. století Antonín Rejcha, autor první skladby repertoáru. Ten je dále rozšířen o moderní kusy z dílny Pavla Haase nebo Malcolma Arnolda, autora slavné hudby ke snímku Most přes řeku Kwai.

Regionální osobností, jíž je toto první hudební setkání příštího roku věnováno, je Bohumil Kinský (1898-1987). Tento učitel a později ředitel měšťanské školy přišel do České Lípy v roce 1924. Angažoval se jako muzejní pracovník, fotograf a autor turistických průvodců. Nadšený badatel stál u založení pobočky Klubu československých turistů, Českého muzejního spolku pro kraj českolipský a poté i Českého muzea.