KPH - Majáles

19/6/19h
městský park, Česká Lípa (v případě nepříznivého počasí v kostele Církve československé husitské)
MAJÁLES, toť jest Máj a Les
:II:RITORNELLO:II: & Michael Pospíšil
zpěv, šalmaj, fl étny, loutny a barokní kytara
Folklorní soubor Barunka & Martina Pavlasová tančí, jančí, křepčí

Koncert při znovuodhalení pomníku Eduarda Steffena, českolipského malíře, který měl největší zásluhu na zřízení městského parku

Posledním, červnovým, zastavením komorního koncertního cyklu je program nazvaný Majáles, v němž se představí zpěvák Michael Pospíšil a jeho soubor Il:Ritornello:II. Oproti ostatním akcím konajícím se v Centru textilního tisku, bude tento program hostit městský park v České Lípě a v případě nepříznivého počasí bude přesunut do zde stojícího evangelického kostela. V souboru Michaela Pospíšila se představí historické hudební nástroje jako je šalmaj, flétny, loutny a barokní kytara. Muzikanti budou ale navíc podpořeni folklórním souborem Barunka. Program uvede česky a latinsky zpívané barokní písně a má být oslavou znovuzrozené přírody, v měsíci červnu nejsilněji bující.

Koncert se koná v parku už proto, že je zde při této příležitosti naplánováno znovuodhalení pomníku Eduardu Steffenovi (1839-1893), který byl výtvarným umělcem, jenž se silně otiskl na vzhledu města Česká Lípa v druhé polovině 19. století. Eduard Steffen se jako člen okrašlovacího spolku mimo jiné zasadil o založení městského parku, zalesnění Holého vrchu či postavení rozhledny na Špičáku.