Mystérium času

Teď ² / Now²
Chvilka POEzie / A Glimpse of POEtry
Mysterium času / Mystery of time

Pražský komorní balet
Choreografi e a režie: Ondřej Vinklát, Marek
Svobodník, Hana Polanská Turečková
Hudba: Marek Pavlíček, Jaroslav Ježek, Bedřich
Nikodém, Miroslav Kabeláč, Jan Bubák

Tři inscenace, tři mladí talentovaní choreografové tvořící na hudbu českých hudebních skladatelů a tři rozdílná pojetí chápání faktoru času. To je nový projekt fenomenálního Pražského komorního baletu, který se po čtyřech letech vrací do České Lípy. Těšit se můžete na černou taneční grotesku na motivy proslulé básně Havran Edgara Allana Poea i na filosofické taneční kreace zkoumající časoprostor a poukazující na teorii relativity i na otázky týkající se naší minulosti a hloubky vesmíru, zrození života a jistoty smrti. Ústředním hudebním motivem projektu je Kabeláčovo Mystérium času, jedna z nejpozoruhodnějších českých kompozic 20. století…