Vstupenky

Vstupenky na všechna představení je možné zakoupit on-line (přehled koncertů s možností přímého nákupu vstupenek najdete rovněž v níže uvedené tabulce) nebo ve festivalové kanceláři v Žižkově ulici č.p. 528/6 v České Lípě od 1. 3. 2017, a to v pondělí a ve středu mezi 15:00 a 18:00.
Vstupenky lze platit platební kartou.

Vstupenky na koncerty můžete zakoupit také na těchto místech:
- Děčín, zámek, Dlouhá jízda 1254 - jen na koncert v Děčíně
- Großschönau, Infocentrum - jen na koncert v Großschönau.

Vstupenky je také možné zakoupit v síti prodejců společnosti Perfect system.

Obchodní podmínky:

  • Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenky se nevyměňuji. 
  • ​Padělání vstupenek je trestné. 
  • E-vstupenka je platná ve formátu A4. Dodatečnými úpravami se vstupenka stává neplatnou. 
  • Pořadatel neodpovídá za potíže způsobené neoprávněným použitím nebo zkopírováním e-vstupenky. 
  • Je-li e-vstupenka vystavena se slevou, je pořadatel oprávněn žádat po návštěvníkovi předložení dokladu potvrzujícího nárok na danou slevu. V případě, že doklad nebude předložen, je pořadatel oprávněn žádat doplacení ceny vstupenky do plné výše. 
  • Vstup na akci bude povolen pouze na základě té e-vstupenky, která bude předložena jako první. Při jakémkoli dalším předložení e-vstupenky nebo její kopie nebude povolen vstup na akci, a to bez ohledu na to, kdo e-vstupenku předloží. 
  • Držitelé vstupenek jsou povinni se řídit pravidly stanovenými pořadateli akce. 
  • Uvedená pravidla platí pro vstupenky v listinné podobě zakoupené ve festivalové pokladně a dalších předprodejních místech i elektronické e-vstupenky.
  • Změny programu a účinkujících jsou vyhrazeny. 
  • V případě zrušení akce je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného ve festivalové kanceláři v České Lípě – více na www.lipamusica.cz.