Vstupenky

Vstupenky na všechny koncerty je možné zakoupit on-line (přehled koncertů s možností přímého nákupu vstupenek najdete rovněž v níže uvedené tabulce) nebo ve festivalové kanceláři v Žižkově ulici č.p. 528/6 v České Lípě.

Aktuální otevírací doba: pondělí až čtvrtek 8.00-16.00 h

Vstupenky lze platit platební kartou.
Vstupenky je možné rovněž jen rezervovat a vyzvednout do 10 dnů ve festivalové kanceláři nebo uhradit platební kartou a vytisknout jako e–vstupenky.

Slevy:
Studenti a senioři nad 60 let: 15 %, 10 % pro KPH.
Děti do 15 let s výjimkou 3. 11., držitelé průkazu ZTP a ZTP/P: 50 %.
Členové Klubu přátel festivalu: 5, 10 nebo 15 % v závislosti na hodnotě karty.
Věrnostní slevy členů Klubu nejsou kombinovatelné s výše uvedenými a nevztahují se na koncerty Komorního cyklu. 

Další prodejní místa:
Vstupenky je dále možné zakoupit v síti prodejců společnosti Perfect system.
Koncert pro Liberecký kraj  - Magdalena Kožená je v prodeji rovněž v pokladně Městského divadla Jablonec nad Nisou. 

Obchodní podmínky:

  • Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenky se nevyměňuji. 
  • ​Padělání vstupenek je trestné. 
  • E-vstupenka je platná ve formátu A4. Dodatečnými úpravami se vstupenka stává neplatnou. 
  • Pořadatel neodpovídá za potíže způsobené neoprávněným použitím nebo zkopírováním e-vstupenky. 
  • Je-li e-vstupenka vystavena se slevou, je pořadatel oprávněn žádat po návštěvníkovi předložení dokladu potvrzujícího nárok na danou slevu. V případě, že doklad nebude předložen, je pořadatel oprávněn žádat doplacení ceny vstupenky do plné výše. 
  • Vstup na akci bude povolen pouze na základě té e-vstupenky, která bude předložena jako první. Při jakémkoli dalším předložení e-vstupenky nebo její kopie nebude povolen vstup na akci, a to bez ohledu na to, kdo e-vstupenku předloží. 
  • Držitelé vstupenek jsou povinni se řídit pravidly stanovenými pořadateli akce. 
  • Uvedená pravidla platí pro vstupenky v listinné podobě zakoupené ve festivalové pokladně a dalších předprodejních místech i elektronické e-vstupenky.
  • Změny programu a účinkujících jsou vyhrazeny. 
  • V případě zrušení akce je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného ve festivalové kanceláři v České Lípě – více na www.lipamusica.cz.